Financiële Analyse

Inzicht in jouw financiën

Een financiële analyse geeft antwoord op vragen als: Hoe staat mijn bedrijf er financieel voor? En hoe ziet de financiële toekomst eruit?

Maar een financiële analyse kan ook noodzakelijk zijn bij het aanvragen van krediet bij een bank of bij het aantrekken van investeerders.

 

Waaruit bestaat een financiële analyse?

Een financiële analyse kan zeer uitgebreid en gedetailleerd zijn, of juist heel globaal. In ieder geval bestaat het onder andere uit de volgende analyses:
De verticale analyse: een analyse van de structuur van de activa, passiva en resultaten.
Een horizontale analyse: een vergelijking tussen de verschillende jaarrekeningen.
Een ratio-analyse: een onderzoek naar een verhoudingsgetal dat meer inzicht verschaft in een specifiek aspect van de financieel-economische situatie van de onderneming.
De cashflow-analyse: een analyse van de bronnen en het gebruik van het geld (je vermogen).

Financiële Prognose

Financiële Prognose

Om een goede prognose te kunnen maken, houden we rekening met de verschillende aspecten die invloed hebben op de cijfers: de sector waarin je actief bent, type onderneming, de staat van de economie en de afhankelijkheid van de afnemers.

Waarom een prognose?

Waarom een prognose?

Financiële prognoses zijn niet alleen nuttig maar ook noodzakelijk! Ook al licht het zeer voor de hand, maar het is nuttig om te onderzoeken of de baten en lasten met elkaar in balans zijn en welke posten hier invloed op hebben. Ook een liquiditeitsprognose is van belang; je bedrijf kan misschien wel winst maken, maar komt het geld wel op tijd binnen om aan al je verplichtingen te voldoen?

Soorten Prognoses

Samengevat, er kunnen tal van prognoses worden gemaakt, om tal van redenen:

  • als management informatie
  • als onderdeel van een ondernemingsplan
  • bij een kredietaanvraag
  • bij het aantrekken van investeerders

De meest voorkomende en belangrijkste prognose zijn uiteraard de winst en verlies prognose en liquiditeitsprognose.

Financiële Ratio’s

Financiële Ratio’s

Vaak gaan deze prognoses hand in hand met ratio’s die management of bijvoorbeeld een bank of investeerder van de nodige informatie voorzien. Hierbij valt te denken aan:

  • Solvabiliteit ratio (hoeveel schulden heeft je onderneming)
  • Quick ratio en current ratio (de liquiditeit van de onderneming)

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend gesprek!

Abrir chat